پروفایل رضا کتابی

رضا کتابی برنامه نویس حرفه ای
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده هرمزگان

من می تونم به بهترین شکل برنامه های شما رو بنویسم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید